Forum

HOME

O UDRUZI

ŠTO JE
DISLEKSIJA?

SIMPTOMI
DISLEKSIJE

TERAPIJA
DISLEKSIJE

DISGRAFIJA

DISLEKSIJA I
MATEMATIKA

DISKALKULIJA

RJEČNIK
TERMINA

KOME SE JAVITI,
ŠTO ČINITI?

USTANOVE,
LOGOPEDI

SAVJETI RODITELJIMA
I UČITELJIMA

HIPERAKTIVNOST

RAZNI TEKSTOVI O DISLEKSIJI I
SLIČNIM TEMAMA

PRAVA
DJECE S
DISLEKSIJOM
ŠKOLAMA

ZAKONI I PROPISI

KAKO TEKST
PRILAGODITI
DISLEKTIČARIMA

POZNATI
DISLEKTIČARI

PROJEKTI I AKTIVNOSTI

DISLEKSIJA I
KNJIŽNICE

DOGAĐANJA

LITERATURA I
POMAGALA

download - BILTEN I TEKST WEB STRANICE

EVROPSKA UDRUGA ZA
DISLEKSIJU

LINKOVI

ABOUT US

DYSLEXIA IN
CROATIA

 

 


ZAKONI I PROPISI KOJI SE ODNOSE
NA PRAVA DJECE S DISLEKSIJOM

Sve navedene tekstove možete spremiti na svoje računalo.

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  "Narodne novine", broj 87/2008, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13.
  (ovdje donosimo pročišćeni tekst zakona)

  zakon-odg-obr-osnsk-sredsk-13.pdf

 • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva
  "Narodne novine", broj 55/2011.
  pravilnik-utvrdjivanje psihofozickog.pdf

 • Nastavni plan i program za osnovnu školu
  "Narodne novine", broj 102/2006.
  nastavni plan i program.pdf

 • Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
  "Narodne novine", broj 23/1991.
  pravilnik-os-tesk.pdf

 • Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
  "Narodne novine", broj 124/2009. i 73/2010.
  pravilnik o broju ucenika-2010.pdf

 • Upute za vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u osnovnim školama, ur. Sanja Horvatić, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb, studeni 2007.
  upute-vanjsko vrednovanje poop-os.pdf

 • Učenici s posebnim obrazovnim potrebama, HNOS, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb
  ucenici s poop.pdf

 • Vodič kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard u osnovnim školama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2005.
  vodic kroz hnos.pdf


 • Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Zagreb, 2011.
  kurikulum -2011.pdf

 • Naputak za rad stručnog tima za opservaciju djece s teškoćama u razvoju
  "Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete", broj 2/1993.
  naputak-tim-ops.pdf

 • Naputak o praćenju i ocjenjivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj i srednjoj školi
  "Glasnik Ministarstva prosvjete i športa", broj 2/1996.
  naputak-prac-ocj.pdf

 • Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju
  "Narodne novine", broj 86/1992.
  pravilnik-ss-tesk.pdf

 • Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I.razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.,
  travanj 2014.
  odluka-upis-2014-15.pdf

 • Pravilnik o polaganju državne mature
  "Narodne novine", broj 01/2013.
  pravilnik-drzavna-matura-13.pdf

 • Upute za provođenje državne mature za pristupnike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, ur. Sanja Horvatić, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb, studeni 2007.
  upute-drzavna matura-poop.pdf

 • Zakon o pravobranitelju za djecu
  "Narodne novine", broj 96/2003.
  zakon o pravobranitelju za djecu.pdf


 • Prijedlog smjernica za izjednačavanje mogućnosti studiranja osoba s disleksijom
  smjer stud s disleks sveuc.pdf

 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
  "Narodne novine", broj 66/2011.
  kolektivni ugovor za osnovne skole-11.pdf

 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
  "Narodne novine", broj 7/2011.

  kolektivni ugovor za srednje skole-2010.pdf

Ukoliko na svom računalu nemate instaliran Acrobat Reader,
možete ga besplatno dobiti na adresi:

http://www.adobe.com/products/acrobat/alternate.html

.................................................................................... POČETAK STRANICE